top of page

Full STEAM Ahead! - the future of education
it's already here!

STEAM is not merely a contemporary educational model; it is, more fundamentally, a transformative philosophy that revolutionizes the approach to learning. By seamlessly integrating the five core disciplines of science, technology (both digital and analog), engineering, arts & humanities, and mathematics, STEAM fosters a holistic educational experience that equips young learners to navigate the complexities of the present and prepare for the challenges of an ever-evolving future.

Poradnik stworzyli

Dr hab. Prof. UV Marlena Plebańska

Profesor Zarządzania Wiedzą, absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Od dwudziestu lat inspiratorka, ekspert i strateg rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość, nowych mediów i technologii. Implementuje innowacyjne metody nauczania w dziesiątkach polskich szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych. Współautorka książek „STEAM-owe lekcje” i „STEAM-owe przedszkole”.  Aktywny trener i wykładowca w obszarze m.in. zarządzania wiedzą, metod projektowych oraz design thinking. W 2022 uhonorowana tytułem „Polki XXI wieku za propagowanie metody STEAM”.

Weronika Hedrych-Ignaszak.png

Weronika Hedrych-Ignaszak

STEAMowy dyrektor, inicjator wdrażania innowacyjnych projektów w przedszkolu. Propagator edukacji w podejściu STEAM. Entuzjasta wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji. Tworzy miejsce przyjazne dla dzieci i rodziców. Przyciąga do siebie ludzi z pasją do nauczania. Założycielka bloga “Rozwijalnia” - miejsca dla nauczycieli, rodziców, specjalistów, gdzie można zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka i podzielić się swoimi pasjami pedagogicznymi. Wolontariuszka WOŚP, zaraża swoim zaangażowaniem w pomaganiu innym - dzieci i dorosłych.

Lidia Sowinska.png

Lidia Sowinska

STEAMowy dyrektor pedagogiczny i nauczyciel z pasją do nauczania. W edukacji stawia na nowoczesność i innowacyjność. Zawsze otwarta na nowatorskie rozwiązania w kształceniu i wdrażająca je w przedszkolnej rzeczywistości. Wspierająca młodych nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Inicjatorka i współorganizatorka licznych projektów i wydarzeń, podnoszących świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych, rozwijających kulturę pedagogiczną rodziców oraz integrujących przedszkolną i lokalną społeczność. Uczestniczka wielu konferencji edukacyjnych, w tym prelegentka na konferencji “Lepsza edukacja”.

Karolina Pankros.png

Karolina Pankros

nauczycielka otwarta na nowoczesne rozwiązania w edukacji, ciągle pogłębiająca swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne. Trener smyko-multisensoryki i terapeuta ręki. Prowadząca zajęcia “Matematyka na wesoło”, rozwijające kompetencje matematyczne, z elementami kodowania i programowania. Prowadząca STEAMowe warsztaty edukacyjne w ramach Konferencji “Lepsza edukacja”

Dagmara Kwiatkowska.png

Dagmara Kwiatkowska

pasjonatka muzyki, którą zaraża dzieci i całe otoczenie. Śpiew i gra na instrumentach to nieodłączny element jej każdych zajęć z przedszkolakami. Interesuje się treningami uważności, prowadzi zajęcia z jogi oraz mindfulness dla najmłodszych. Wielbicielka sztuki i kultury - wprowadza dzieci w świat teatru, tworząc scenariusze do spektakli dla dzieci i dorosłych. Prowadząca STEAMowe warsztaty edukacyjne w ramach konferencji “Lepsza edukacja”.

Anna Maćkowiak.png

Anna Maćkowiak

nauczycielka Montessori, niezwykle twórcza, uważna obserwatorka swoich wychowanków i interpretująca ich potrzeby. Ciągle modyfikuje otoczenie dzieci by wyjść naprzeciw ich aktualnym zainteresowaniom i możliwościom. Obecnie zgłębia tajniki integracji sensorycznej by stać się idealnym diagnostą i terapeutą SI.

Paulina Nowicka.png

Paulina Nowicka

nauczycielka anglistka. W pracy z dziećmi wykorzystuje ich nieposkromioną ciekawość świata, naturalną potrzebę komunikacji, brak barier językowych i niewyczerpaną energię. Rozmowy w języku angielskim z ciocią Pauliną, w ciągu całego dnia sprawiają, że dzieci szybko opanowują kompetencje językowe i uczą się jak używać języka obcego w praktyce.

Małgorzata Kosendowska.png

Małgorzata Kosendowska

nauczycielka zaangażowana i twórcza, szukająca nowych rozwiązań w edukacji. Jest uważną obserwatorką swoich wychowanków, dostrzegając i reagując na ich indywidualne potrzeby i zainteresowania. Jako aktorka we wrzesińskim teatrze “Otczapy”, rozbudza w dzieciach wiarę we własne możliwości, poprzez m. in. angażowanie ich w różne projekty związane ze sztuką, teatrem i literaturą.

Posłuchaj STEAMcastu z Twórcami Poradnika

Wypełnij formularz, aby pobrać plik 

Poradnik STEAMowe Przedszkole

Kliknij tutaj, aby pobrać poradnik

bottom of page