top of page

Jedyna w Polsce ścieżka certyfikacji STEAMowa Odznaka+

Fundacja STEAM Polska, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to jedyne instytucje w Polsce uprawnione do nadawania certyfikatów w obszarze metodologii STEAM w standardzie Open Badges. Certyfikaty te są zabezpieczone cyfrowo i przyznawane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obowiązującego w całej Unii Europejskiej. W Polsce program certyfikacji "Odznaka+ " wdraża Instytut Badań Edukacyjnych. Certyfikujemy zarówno Nauczycieli, jak również placówki edukacyjne. Kurs certyfikacyjny zostanie uruchomiony na początku 2023 roku. Aby uzyskać więcej informacji wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zdobywaj z nami STEAMowe Odznaki + i rozwijaj swoje zawodowe portfolio!

Ścieżka certyfikacji indywidualnej "STEAMowy Nauczyciel ADEPT"  - Posiadacz tej ODZNAKI+ zdobył wiedzę z zakresu metodologii STEAM w kontekście projektowego uczenia w szkołach i przedszkolach. Wie na czym polega podejście interdyscyplinarne w edukacji,  rozumie jak uczyć w oparciu o 5 bloków tematycznych: nauki przyrodnicze, technologie, inżynierię, sztukę/humanistykę oraz matematykę. Nabył również zestaw podstawowych kompetencji do przeprowadzania STEAMowych zajęć w oparciu o gotowe scenariusze zajęć STEAM oraz zna różnice między nauczaniem przedmiotowym a prowadzeniem interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. 

STEAMowy Nauczyciel ADEPT

STEAM_adept_RGB.png
STEAM_Technolog-RGB.png

STEAMowy Nauczyciel TECHNOLOG

Ścieżka certyfikacji indywidualnej "STEAMowy Nauczyciel TECHNOLOG" - Posiadacz tej ODZNAKI+ zdobył wiedzę dot. szerokiego spektrum STEAMowych narzędzi oraz pomocy dydaktycznych i nabył praktyczne umiejętności wykorzystania ich w zajęciach i projektach STEAM. Posiadacz odznaki STEAMowy Nauczyciel TECHNOLOG zna wskazane w projekcie Laboratoria Przyszłości narzędzia i rozwiązania technologiczne STEAM oraz zna zasady bezpiecznego i prawidłowego ich używania.

STEAM_kreator_RGB.png

STEAMowy Nauczyciel KREATOR

Ścieżka certyfikacji indywidualnej "STEAMowy Nauczyciel KREATOR" - Posiadacz tej ODZNAKI+ wie jak i potrafi projektować scenariusze zajęć przedmiotowych STEAM oraz scenariusze projektów interdyscyplinarnych STEAM. Rozumie schemat rozpisania scenariusza na 5 podstawowych bloków

S-T-E-A-M i potrafi dobrać odpowiednie narzędzia   STEAM do realizacji założonego celu zajęć lub projektu.

STEAM_praktyk_RGB.png

STEAMowy Nauczyciel PRAKTYK

Ścieżka certyfikacji indywidualnej "STEAMowy Nauczyciel PRAKTYK" - Posiadacz tej ODZNAKI+  zdobył praktyczne umiejętności realizacji zajęć i projektów STEAM. Zna zasady i wdraża prowadzenie zajęć/projektów STEAM w swojej praktyce zawodowej na podstawie STEAMowych scenariuszy i przy wykorzystaniu adekwatnych narzędzi i pomocy dydaktycznych STEAM.

Ścieżka certyfikacji indywidualnej "STEAMowy Nauczyciel MASTER" - Posiadacz tej ODZNAKI+ Osiągnął najwyższy poziom kompetencyjny w obszarze metodologii STEAM. Dysponuje zarówno głęboką wiedzą teoretyczną na jej temat oraz profesjonalnymi umiejętnościami praktycznymi, nie tylko do samodzielnej pracy tą metodą, ale również do uczenia jej innych - mniej zaawansowanych osób. Zna zastosowanie i zasady bezpiecznego użytkowania STEAMowych sprzętów, technologii i pomocy dydaktycznych. Potrafi tworzyć scenariusze zajęć i projektów STEAMowych. Stosuje tę metodę w swojej codziennej pracy. Dołącza do społeczności STEAM MASTERÓW Fundacji STEAM Polska i uzyskuje uprawnienia do szkolenia jako „Train the trainers” pod parasolem i na umowę zlecenie Fundacji.  

STEAM_master_RGB.png

STEAMowy Nauczyciel MASTER

Ścieżka certyfikacji instytucjonalnej "STEAMowe Przedszkole / STEAMowa Szkoła" - Instytucje edukacyjne posiadające ODZNAKĘ + mają strategię implementacji STEAM. Wdrażają ją  i dokonują jej ewaluacji. Placówki te dysponują STEAMowymi pomocami dydaktycznymi, zarówno cyfrowymi jak analogowymi oraz stwarzają nauczycielom warunki do rozwoju STEAMowych kompetencji. Ich Kadra pedagogiczna realizuje na co dzień STEAMowe zajęcia.  Certyfikowane w ten sposób przedszkola i szkoły dołączają do sieci Fundacji STEAM Polska i stają się referencyjnymi centrami STEAM.  

STEAM_certyfikaty-22.png

STEAMowe Przedszkole / STEAMowa Szkoła

bottom of page