top of page

STEAMLab 

W kontekście rządowego programu “Laboratoria Przyszłości” pojawiła się potrzeba projektowania specjalnych przestrzeni edukacyjnych, w których zakupione sprzęty będą używane w najefektywniejszy możliwy sposób. W odpowiedzi na tę potrzebę prof. Marlena Plebańska stworzyła autorski projekt STEAMLabów, który łączy optymalne aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem nowych i tradycyjnych technologii w duchu STEAM.

 STEAM Lab Laboratorium STEAM

STEAMLab to nowoczesna filozofia edukacyjna, którą można implementować w każdej szkole. Łącząc tradycję z nowoczesnością i kładąc nacisk na współpracę między sztuką a nauką, laboratorium staje się katalizatorem kształtowania lepszego świata poprzez innowacje i pracę zespołową. To nie jest tylko sala; to podejście transformacyjne, które umożliwia uczniom budowanie mostów między przeszłością a przyszłością.
Strategiczny projekt laboratorium z pięcioma adaptacyjnymi strefami zapewnia sprzyjające środowisko do kreatywnej eksploracji zgodnej z tematami i celami lekcji. Ta celowa aranżacja sprzyja atmosferze, w której uczniowie mogą się rozwijać indywidualnie, a jednocześnie płynnie przechodzić do wspólnych przedsięwzięć. STEAMLab łączy najnowsze technologie, takie jak roboty programowalne, zaawansowane systemy projekcyjne, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, z tradycyjnymi materiałami takimi jak drewno, tkaniny i papier. Te elementy są wplatane w immersyjne przygody edukacyjne łączące elementy gier edukacyjnych i pracy projektowej.
Projekty realizowane w Laboratorium STEAM wykraczają poza tradycyjne granice edukacji, oferując uczniom platformę do implementacji niezliczonych pomysłów. Łącząc płynnie naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, laboratorium zapewnia holistyczne doświadczenie edukacyjne. Podejście to nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale także wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności radzenia sobie z scenariuszami rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym.

 

STEAMLab to zatem miejsce, w którym:

 • tradycja spotyka się z nowoczesnością

 • przeszłość buduje przyszłość

 • sztuka przyjaźni się z nauką

 • tworzymy lepszy świat

Jak przebiegają zajęcia w STEAMLabie?

W STEAMLabie realizowane są projekty STEAM-owe, oparte o pracę w każdej z pięciu stref STEAMLaba. Uczniowie podzielni na grupy pracują w każdej ze stref, tak aby zrealizować wszelkie prace niezbędne do wykonania projektu. Aby przybliżyć, jak prowadzone są projekty w przestrzeni laboratorium przyszłości STEAMLab przeanalizujmy przykładowy scenariusz STEAM -  “Robotyczny Teatr – Romeo i Julia” dla klas 1-3:

W strefie A

uczniowie opracowują koncepcję projektu, zastanawiają się czym dla nich będzie robotyczny teatr i w jaki sposób chcą go wykonać. Dzielą się pracą, planują wszelkie działania, określają cele projektu oraz sposób jego realizacji. Podzieleni na grupy pracujące w konkretnych strefach, wykonują poszczególne etapy projektu. Określają zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami oraz czas niezbędny na realizację działań. Następnie poszczególne zespoły uczniowskie pracują równolegle w pięciu strefach wykonując swoje zadania.

W strefie S

uczniowie poznają klimat oraz warunki przyrodnicze północy Włoch. Dowiedzą się np. w jakich warunkach pogodowych oraz przyrodniczych rozgrywać się będzie przedstawienie. Tworząc makietę teatru będą wiedzieli zatem jaką roślinność mają zaprojektować na makiecie teatru, jakie stroje będą nosili główni bohaterowie. Czy Julia powinna mieć suknię z długim czy z krótkim rękawem? Jak mocno świeci słońce nad Weroną?

W strefie T

uczniowie zaprogramują roboty odtwarzające postaci Romea i Julii, w taki sposób, aby poprzez zastosowanie odpowiedniego kodu odegrały one swoje role.

W strefie E

uczniowie wykonają makietę przedstawienia. Z kartonów, drewna, papierów, tkanin stworzą scenerię, w której toczyć się będzie przedstawienie, scenerię po której roboty odgrywające główne role będą mogły poruszać się płynnie (uczniowie będą zatem musieli uwzględnić warunki techniczne projektu.) W strefie E uczniowie wykonają również kostiumy Romea i Julii, w których wystąpią roboty.

W strefie A

uczniowie poznają kulturowy oraz literacki kontekst projektu, będą również konsolidować elementy projektu wykonane w poszczególnych strefach. A następnie pod koniec realizacji projektu przedstawią jego efekty.

W strefie M

uczniowie dokonają wszelkich obliczeń niezbędnych do stworzenia konstrukcji makiety, np. wyliczą jak wysoki powinien być dom Julii i na jakiej wysokości powinien znajdować się jej słynny balkon. W ten sposób wszelkie prace wykonane w strefie Inżynierii będą dokładne, celowe i trwałe, a nie wykonane przypadkowo, na tzw. “oko”.

Przedstawiony powyżej przykład zajęć ukazuje równomierne działanie we wszystkich strefach. Demonstruje również pracę projektową, na której opiera się działanie projektów STEAM-owych. Zakres oraz poziom trudności projektów, a zatem zakres prac w poszczególnych strefach, uzależnione są od wieku uczniów, zakresu STEAM-owego projektu oraz narzędzi w jakie wyposażony jest dany STEAMLab.

Trzy najważniejsze korzyści
z wdrożenia STEAMLaba:

 1. STEAMLab - to miejsce holistycznego rozwoju uczniów zapewniające kompleksową edukację z wykorzystaniem pięciu bloków tematycznych STEAM.
   

 2. STEAMLab - to kuźnia kompetencji przyszłości, w której każdy z uczniów może rozwijać swoje indywidualne talenty w komplementarnych zespołach.
   

 3. STEAMLab - to laboratorium innowacji edukacyjnych pozwalające na kształcenie uczniów w każdym wieku, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na seniorach.

STEAM Lab Laboratorium STEAM
STEAM Lab Laboratorium STEAM
bottom of page