top of page

STEAM is coming -przyszłość edukacji
już tu jest!

STEAM to nie tylko nowoczesny model edukacji, to przede wszystkim nowa filozofia w podejściu do uczenia. STEAM to połączenie pięciu kluczowych dyscyplin: nauk przyrodniczych (Science), technologii cyfrowych i analogowych (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki i humanistyki (Arts & Humanities) oraz matematyki (Mathematics). Dzięki tak multidyscyplinarnemu podejściu do wychowania i edukacji, młodzi ludzie są holistycznie przygotowywani do wyzwań, które stawia przed nimi teraźniejszość i przyszłość.

Science

to nauki przyrodnicze - synteza biologii, ekologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. Objaśniające funkcjonowanie otaczającego nas świata. Dzięki zintegrowanemu podejściu do ich nauczania, dzieci poznają rzeczywistość w sposób kompleksowy i naturalny dla funkcjonowania ich umysłów - przecież otaczający nas świat to zintegrowany, żywy organizm, którego jesteśmy częścią. Nauki przyrodnicze pozwalają odkrywać tajemnice i pokazywać wszechobecną magię.

Technology

to wszystkie rodzaje technologii wynalezionych przez człowieka na przestrzeni dziejów. Od młotka do druku 3D, od książki do tabletu, od ołówka do zaawansowanych programów graficznych, od liczydła do komputerów kwantowych… Kluczowe jest zrozumienie, że nie ma złych ani dobrych technologii, przestarzałych czy zbyt zaawansowanych - wszystko zależy od tego kto i w jaki sposób z nich korzysta. Najważniejsze są tutaj intencje, a STEAM uczy, jak dzięki odpowiednio dobranym narzędziom dbać o nasz wspólny dom - Ziemię.

Engineering

to inżynieria, dzięki której stajemy się twórcami wynalazków, coraz to nowych technologii, wszystkiego co tylko ludzki umysł i ręka ludzka są w stanie wymyślić i zmaterializować. W ramach tego obszaru dzieci stają się projektantami i konstruktorami, uczą się jak przeprowadzić proces wdrożenia nowego wynalazku od początku do końca. Tylko osoba która wie, jak coś zostało zbudowane, będzie potrafiła to naprawić, rozwijać i tym zarządzać. A jest to zestaw kompetencji absolutnie kluczowych w erze robotyzacji i automatyzacji.

Arts & Humanities

tylko jedna litera a obejmuje wszystko, co czyni nas ludźmi. Całą naszą kulturę, ekspresję artystyczną oraz nauki humanistyczne i społeczne, takie jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, historia, etnologia i wiele wiele innych. Wszystkie dzieci maja w sobie nieskończoną kreatywność, ciekawość siebie, innych i świata. STEAM pozwala im zachować tę świeżość i pielęgnować pełne spektrum różnorodnych talentów. Sztuka łączy - rozwija komunikację, współpracę i buduje zaufanie.

Mathematics

to matematyka, królowa wszystkich nauk, uniwersalny język opisujący cały wszechświat. Jest doskonałą gimnastyką dla umysłu, rozwija krytyczne myślenie, a jej zrozumienie daje podstawę do rozwoju we wszystkich innych obszarach. Myślenie matematyczne to logika, analityka, programowanie i konstruowanie. To równie znajdowanie piękna w symetrii obrazów i rzeźb oraz właściwych dźwięków w komponowanych utworach. Matematyka jest wszędzie dlatego przenika wszystkie inne STEAM-owe obszary.

STEAM oznacza również po angielsku „parę”. Parę dzięki której 250 lat temu rozpoczęła się rewolucja przemysłowa napędzając silniki i zdejmując z ludzkich barków najcięższe prace. Dzisiaj rozwój cywilizacji i nadzieję na lepsze jutro daje skumulowany potencjał ludzkich umysłów, a STEAM jest doskonałą metodą do ich rozwoju.
Edukacja STEAM
bottom of page