top of page

prof. Marlena Plebańska

Prezes Fundacji

Profesor Zarządzania Wiedzą, absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Od dwudziestu lat inspiratorka, ekspert i strateg rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość, nowych mediów i technologii. Implementuje innowacyjne metody nauczania w dziesiątkach polskich szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych. Współautorka książek „STEAM-owe lekcje” i „STEAM-owe przedszkole”.  Aktywny trener i wykładowca w obszarze m.in. zarządzania wiedzą, metod projektowych oraz design thinking. W 2022 uhonorowana tytułem „Polki XXI wieku za propagowanie metody STEAM”.

IMG_1450bw.jpg
IMG_20231110_140327.jpg

Marta Czapińska

Wiceprezes Fundacji

Absolwentka UW, psycholog społeczna i trenerka kompetencji interpersonalnych. Ekspertka ds. polityk oświatowych, Szefowa Zespołu Strategicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2013-2015. Współzałożycielka kilku fundacji edukacyjnych. Doradza Zarządom Firm, Władzom Samorządowym i Placówkom Edukacyjnym w obszarze edukacji przyszłości. Od 5 lat propaguje model STEAM. Dyrektor Zarządzająca Fundacji STEAM Polska.

Rada Naukowa

Mamy zaszczyt przedstawić skład Rady Naukowej Fundacji STEAM Polska

Rada Programowa

Aby zapewnić najwyższą jakoś naszych działań, współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie edukacji. Poniżej przedstawiamy z dumą członków Rady Programowej Fundacji STEAM Polska

Zespół Ekspertek i Ekspertów

Mamy zaszczyt współpracować z gronem fantastycznych specjalistów w obszarze STEAM (i nie tylko:). Dzięki nim możliwe jest skalowanie naszych działań i STEAMulowanie całej Polski!

bottom of page