top of page
STEAMcast nr 5 "Zakoduj historię przyszłości"

Czy nowym kierunkiem strategicznym dla edukacji będzie immersyjna edukacja historyczna? Jakie są jej cechy? Jak ją realizować?  Czy jest to sposób na otwarcie dialogu z młodym pokoleniem?

O przyszłości edukacji, nie tylko historycznej rozmawiamy z Magdaleną Hajduk - Dyrektor Biura Nowych Technologii IPN 

bottom of page