top of page
STEAMcast nr 4 "Potencjał kobiet w STEAM"
steamcast4.png

W Dzień Kobiet rozmawiamy ze Zbigniewiem Karwasińskim - członkiem Rady Programowej STEAM Polska, konsultantem ds. edukacji w PCSS, popularyzatorem nowych technologii. Jaki potencjał mają kobiety? Czy inżynier ma płeć…? Zbyszek dzieli się rownież wieloma pomysłami na efektywne, kreatywne nauczanie oraz swoim doświadczeniem w pracy metodą projektu. 

bottom of page