top of page
Screenshot 2024-05-22 13.26.48.png

Powszechna edukacja dwujęzyczna to jedno z największych wyzwań XXI wieku!

O korzyściach bilingwizmu dla intelektu, psychiki, rozwoju społecznego człowieka, a także o synergii STEAMu i dwujęzyczności  z Waldemarem Miksą – muzykologiem, dyrygentem, koordynatorem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future” (www.dwujezycznedzieci.plwww.bilingualfuture.com)  oraz prof. Marleną Plebańską rozmawiał Paweł Łaszkiewicz.

bottom of page