top of page
Screenshot 2024-04-03 13.30.34.png

Tym razem w steamcaście jest nas więcej…

Do rozmowy o pięknie, miejscu sztuki w wychowaniu, w kształceniu, w szkole, a przede wszystkim w życiu zaprosiliśmy Roberta Latosia, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pomysłodawcę i opiekuna artystycznego oprogramowania malarskiego „Glaze”, które umożliwia malowanie w stylu dawnych mistrzów, Julię Plebańską założycielkę ArtyKids oraz prof. Marlenę Plebańską, z bardzo miłym gościem.

Rozmowę poprowadził Paweł Łaszkiewicz.

bottom of page