top of page

Nasza misja

Rozwijamy umysły - STEAMulujemy Świat! 

Podnosimy kompetencje Nauczycieli i zmieniamy szkoły w Laboratoria Przyszłości

O nas

"STEAM to nie tylko nowoczesny model nauczania, to przede wszystkim nowa filozofia w podejściu do rozwoju ludzkich umysłów. Jako Profesor Zarządzania Wiedzą, od 8 lat propaguję i praktykuję tę metodę w edukacji i nauce kształcąc Nauczycieli Przyszłości. Zapraszam wszystkich serdecznie do wspólnych działań na rzecz upowszechniania metody STEAM!"

prof. Marlena Plebańska

Marlena Plebańska

Czym jest STEAM?

Odkrywamy tajemnice nauki i magię świata, dzięki interdyscyplinarnej metodzie edukacji STEAM. STEAM to połączenie pięciu kluczowych dyscyplin: Nauki (Science), Technologii (Technology), Inżynierii (Engineering), Sztuki (Arts & Humanities) oraz Matematyki (Mathematics). Dzięki edukowaniu dzieci w tym modelu dajemy im szansę na bycie ludźmi tak wszechstronnymi i spełnionymi jak Leonardo da Vinci!

czyli Science

to nauki przyrodnicze - synteza biologii, ekologii, geografii, chemii, fizyki

i astronomii

S

Nauka

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape.

Technologia

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape.

T

czyli Technology

to wszystkie rodzaje technologii wynalezionych przez człowieka na przestrzeni dziejów

Inżynieria

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape.

E

czyli Engineering

to inżynieria, czyli projektowanie, konstruowanie

i wdrażanie nowych wynalazków

Sztuka

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape.

A

czyli Arts & Humanities

to m.in sztuka, kultura, filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, historia, i etnologia

M

czyli Mathematics
to matematyka, królowa wszystkich nauk, uniwersalny język opisujący cały wszechświat

Matematyka

Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape.

10 zasad STEAM
Poniżej znajduje się plakat STEAMowe Zasady przygotowany przez Agnieszkę Iwanicką, Zbigniewa Karwasińskiego, Marlenę Plebańską, Małgorzatę Sieńczewską, Aleksandrę Szyller i Natalię Walter we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (Polska Akademia Nauk). Na plakacie przedstawionych jest 10 zasad STEAM z QR kodami przekierowującymi do krótkich filmów przybliżających każdą z nich. 

Nasze działania

bottom of page